1556782128

Artikler

Pumpevejledning

 

Generel vejledning og installation af swimmingpoolpumper

 

 

Mærkning af pumpen fra producentens side

En poolpumpe er fra fabrikken kontrolleret og afprøvet, så den svarer til de tekniske specifikationer, der er angivet for den enkelte type.

Eksemplet nedenunder viser hvad der evt. kan stå, men i praksis varierer det fra mærke til mærke

 

0.75 hk/hp = ca. 0.55 kw

1 fase = 230 v eller 3 faser = 400 v

P1 = den kW pumpen tilføres

P2 = den kW der kommer ud af pumpen

16 vf Kondensator

Amph. 4

m3/h = 12

Motor Coso 0.82

 


 

Strøm/kraft/effekt betegnelser

Der optræder 3 betegnelser omkring strøm. P1 og P2 samt HK (HP)

P1 = den effekt i kW pumpen tilføres

P2 = den effekt i kW der kommer ud af pumpen

        

Noget af den kW ( p1) der tilføres pumpen, forbruges til ”drift” af pumpen. Den kraft der bliver ”tilbage” til den egentlige cirkulation af vandet er = p2 værdien. P2 vil altså altid være mindre end P1

Betegnelsen HK eller HP ( hestekraft / horsepower) er en betegnelse der primært bliver brugt indenfor bilindustrien til at udtrykke bilens 

effekt/ trækkraft.1 HK eller HP svarer til ca. 0,75 kW. Hk/Hp og kW kan altså omsættes til hinanden og er begge en betegnelse for effekt.

Den betegnelse for effekt, som de forskellige pumpefabrikanter bruger, varierer og begge betegnelser vil altså kunne ses på pumpens

og katalogernes mærkning

 

Når pumpestørrelse skal vælges

Pumper giver ”pr. defination” ikke et bestemt antal m3/h ved en bestemt HK eller kW.

Afhængig af pumpens opbygning med skovlhjul m.v giver en pumpe forskellige m3/h selvom den er samme HK

Det kan således være svært at håndtere for den almindelige forbruger, for hvilken pumpe skal man vælge. Da det – for forbrugeren – imidlertid handler om at få en pumpe, der billigst muligt kan levere et givent vandflov / m3/h til den billigste pris, skal forbrugeren se på P1 betegnelsen, som fortæller hvor meget strøm pumpen bruger og så se på hvor mange m3/h den leverer. Den pumpe der leverer flest m3/h til færrest P1 er ( i almindelighed ) den billigste i drift

 

Amphere – husets sikringer

Når en pumpe starter op forbruger den en given mængde strøm udtrykt i amphere. Dette startforbrug er større end forbruget ved normal drift.

Den angivne amphere, er udtryk for hvilken amphere som pumpens sikringsgruppe skal have

Pumpes amphereforbrug beregnes således ( forudsætning er mot:or Coso 0.82 ) er stemplet på motorskilter

Kw divideret med volt ( enten 220/230 eller 380/400) x motor coso

Eksempel:

1 faset pumpe: 230 v = 1400:(230x0.82) = 7.42 A

3 faset pumpe: 1400:(400rod3x8.02) = 2.46 A

 

Der er mange måder at ødelægge en god pumpe på, så vær opmærksom på følgende grundregler:

 

 1. Placer aldrig pumpen mere end 0.5 og max. 1 meter over vandspejlet. Dette er i praksis den højde som pumpen løfter vandet uden besvær.      Sættes den højere kan det være svært, at få den til at være selvansugende
 2. Pumpen skal placeres mindst 2 meter fra bassinet. Grundet evt. fare for, at vand derfra kommer i nærheden af pumpen. Pumpen skal være          placeret i et tørt og velventileret rum. ( dette kan godt være en garage, et skur eller et velafskærmet halvtag )
 3. Der skal være tilsluttet motorværn. Enten som et særskilt motorværn eller et motorværn der er bygget ind i en poolautomatik.                            Husk at al elinstallation skal foretages af en autoriseret elinstallatør.
 4. Kontroller at motorens ventilator drejer i den retning som pilen på dækkappen angiver. Såfremt den ikke gør det, vil pumpen ikke cirkulere       noget vand og skovlhjulet vil evt. blive drejet af
 5. Såfremt bøjninger ikke kan undgås ved monteringen, bør disse udføres som "Bløde" bøjninger. Undgå for mange vinkler, øvrige fittings og             samlinger som muligt, idet disse dels nedsætter vandets naturlige "flow" og dels rummer mulighed for utætheder
 6. Brug kun min. 6 ato. PEL. eller FLEX rør til samlinger, og grav disse ned til min. 50cm. dybde for at frostgarantien gælder.
 7. Stop altid pumpen når De betjener 6 vejs ventilen på filtret eller hvis ventilen står i lukket position.
 8. Den indbyggede grovsi i pumpehuset, skal renses med mellemrum. Hvor ofte afhænger af den mængde blade m.v. der er opsamlet deri.       
 9. Husk at stoppe motoren inden
 10. Ved montering af pumpen med rør og filter, bør dette ske via unionsamlinger, således at evt. fremtidige reparationer kan foretages lettest og           hurtigst muligt.
 11. Badevandets PH værdi er afgørende for al pooludstyrs holdbarhed. Kontroller derfor ofte om PH værdien er i orden. Skal være mellem 7.0        og 7.4 ( husk at tilsætning af klor hæver vandets PH værdi
 12. Ved vedvarende luft i pumpehuset ( kan ses som luftbobler) bør anlægget efterses for utætheder

Elektrisk installation

230 v motorer

En 230 v motor kan ikke ”starte selv”. Der er derfor indsat en kondensator, der fungerer som et batteri. Denne giver startstrømmen til pumpen. Såfremt kondensatoren er i stykker, vil pumpen bare stå og ”brumme”. Såfremt man hjælper den i gang, vil den køre uden problemer, men så snart man slukker for den og genstarter, vil det samme problem opstå igen. Pumpen vil, udover det irriterende ved problemet på sigt tage skade

I pumpens tilslutningsdel til el, er der 2 rækker a 3 poler. Ved en 230 v pumpe er disse forbundet med en skinne på tværs. Se tegning

230 v motorer

Den elektriske installation foretages med 3 ledninger:

1.Til jord

2.Til fase

3.Til 0

4.Kondensator tilsluttes som vist på tegning

 

380 v motorer

En 3 faset motor kan starte uden hjælp af en kondensator og forbindes med 3 faser og jord - ( altså ingen 0 ledning)

1 skinne forbinder de øverste 3 poler og de 3 nederste er frie uden skinne

De 3 faser tilsluttes de 3 poler, der IKKE er forbundet med en skinne

Såfremt motoren løber baglæns efter el montering, byttes 2 af faserne om

 


Polypropylen, Glasfiber, Beton, Stål og Træ pools

Tilbehør til swimmingpools

Alt til spa

Information